Wyposażenie świetlic na terenie gminy Sobienie-Jeziory sfinansowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Świetlice w sołectwach Dziecinów, Stary Zambrzyków i Wysoczyn zostały wyposażone w nowy sprzęt multimedialny: projektor, ekran projekcyjny oraz zestaw nagłośnieniowy. Projekt zrealizowała Gmina Sobienie-Jeziory w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Sprzęt ten będzie wykorzystywany podczas różnego rodzaju szkoleń, prelekcji i prezentacji skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, seniorów, jak również do pozostałych mieszkańców. Realizacja zadania umożliwi organizację szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych. W wyniku realizacji projektu zostały stworzone warunki techniczne do rozwoju zainteresowań, rozszerzenia oferty kulturalnej i pobudzenia aktywności mieszkańców.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *