Witamy nowe stowarzyszenie w Dziecinowie!

Może nie wszyscy jeszcze wiedzą, ale 9 grudnia 2018 roku w Dziecinowie, zostało powołane do życia Koło Gospodyń Wiejskich (pierwsze takie Koło w powiecie otwockim, nr KRKGW 14170700001). Tym samym jest to 5 stowarzyszenie rejestrowe na terenie naszej miejscowości, co prawdopodobnie w miejscowościach do 1000 mieszkańców jest ewenementem w skali całego kraju. Przewodniczącą KGW w Dziecinowie została p. Aneta Walkiewicz.

KGW w Dziecinowie powstało na podstawie ustawy z 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich, która weszła w życie 28 listopada 2018 roku. W ustawie przyjętej przez Sejm stwierdzono, że „koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich”.
Zgodnie z tą ustawą KGW powinno działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin. Zadaniem KGW, według ustawy ma być także dbanie o rozwój terenów wiejskich.
Według nowego prawa koła gospodyń wiejskich (KGW) powinny w szczególności prowadzić następującą działalność:

  • prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • prowadzić działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

W zebraniu założycielskim Koła uczestniczyły 33 osoby, co pozwoliło nam otrzymać dotację z ARiMR w wysokości 4 000,00 złotych.

 

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *