Spotkanie informacyjne: Sobienie Jeziory 05.10.2018, godz. 18.00, świetlica wiejska

 

Spotkania informacyjne:

Sobienie Jeziory 05.10.2018, godz. 18.00, świetlica wiejska

Otwock 2018-09-29 18:00 Teatr Miejski, ul. Armii Krajowej 4

Zgodnie z porozumieniem z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń atmosfery.

Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe, (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowane będą również prace termomodernizacyjne polegające m. in. na docieplaniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.

Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tyś. zł, natomiast maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja – 53 tyś. złotych.

W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltoicznej (wyłącznie w formie pożyczek).

W związku z powyższym, w gminach na terenie województwa mazowieckiego, będą prowadzone spotkania z Mieszkańcami- celem przedstawienia warunków Programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, o dacie planowanego szkolenia dla Mieszkańców Gminy Osieck poinformujemy gdy będzie ono znane. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń pojawią się sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu. Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza.

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

 http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20970

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *