DEKOMUNIZACJA POMNIKA W SOBIENIACH-JEZIORACH

21 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1389, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą zmieniającą”. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej, dla właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości, na której w dniu wejścia
w życie ustawy znajduje się pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób, został wyznaczony termin usunięcia takiego pomnika do dnia 31 marca 2018 r.

W opinii Instytutu Pamięci Narodowej pomnik poświęcony „żołnierzom polskim i radzieckim oraz mieszkańcom gminy Sobienie-Jeziory” usytuowany na Dużym Rynku w Sobieniach-Jeziorach spełnia kryteria pomnika propagującego komunizm. Gmina Sobienie-Jeziory jako właściciel nieruchomości jest zobligowana przepisami powyższej ustawy do usunięcia pomnika z przestrzeni publicznej do 31 marca 2018r.

Opinia Instytutu Pamięci Narodowej dotycząca pomnika w Sobieniach-Jeziorach

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *