Może Ci się również spodoba

2 komentarze

 1. dziecinowianin pisze:

  Jest spora szansa, że po przebudowie LK 12 przystanek znajdujący się na terenie obrębu Dziecinów będzie wreszcie prawidłowo nazwany!

  Mam dobrą wiadomość dla sołectwa Dziecinów! Dzisiaj (20.09.2021) otrzymałem maila z PKP PLK związanego z kwestią zmiany nazwy przystanku kolejowego znajdującego się w obrębie geodezyjnym Dziecinów z „Warszówka” na „Dziecinów”, który pozytywnie wypowiada się o tej zmianie! Oto tekst zawarty w mailu od PKP PLK:

  „w odpowiedzi na korespondencję e-mail z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany nazwy przystanku osobowego Warszówka znajdującego się przy linii kolejowej nr 12 (w gminie Sobienie-Jeziory) Biuro Zarządu Centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje stosowne informacje.

  Zgodnie z obowiązującym w Spółce standardem dotyczącym nazewnictwa obiektów obsługi pasażerskiej, nazwa stacji lub przystanku osobowego powinna być tożsama z nazwą miejscowości (w brzmieniu ustalonym w wykazie urzędowych nazw miejscowości), w której się znajduje. W związku z planowaną modernizacją przystanku osobowego Warszówka na linii kolejowej nr 12 oraz w kontekście posiadanej wiedzy, iż przedmiotowy przystanek znajduje się na terenie obrębu geodezyjnego Dziecinów Spółka wystąpi o opinię władz Gminy Sobienie-Jeziory w sprawie zmiany nazwy ww. przystanku na „Dziecinów”.

  Jednocześnie informujemy, że sporządzenie kalkulacji kosztów związaną z wprowadzeniem zmiany nazwy możliwe jest wyłącznie na wniosek władz ww. gminy. Jeżeli zmiana nazwy nieczynnego przystanku osobowego Warszówka zostanie przeprowadzona w ramach planowanej modernizacji, która obejmuje m.in. wymianę oznakowania stałego, nie przewidujemy powstania związanych z tym kosztów.

  Odpowiadając na pozostałe pytania informujemy, że orientacyjny koszt rozbiórki obecnego przystanku osobowego Warszówka wynosi 200 tys. zł. Natomiast orientacyjny koszt budowy nowego przystanku w lokalizacji przy drodze wojewódzkiej nr 801 wynosiłby 4 mln zł. Dodatkowo należy przyjąć około 1,5 mln zł dla budowy dojścia do przystanku przy dostosowaniu istniejącego przejazdu lub około 5 mln zł dla budowy dwupoziomowego dojścia do przystanku. Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac projektowych związanych z przebudową linii kolejowej nr 12 planowane jest w 2022 r. Natomiast rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2023 r.”

 2. dziecinowianin pisze:

  Chcę poruszyć sprawę nazewnictwa obiektów znajdujących się w północno-wschodniej części obrębu geodezyjnego Dziecinów. Przystanek kolejowy na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków, obecnie nazywający się Warszówka oraz dwa domy położone tuż obok niego, mające adresy: Warszówka 80 i Warszówka 81 znajdują się „na dziecinoskim”, na terenie obrębu Dziecinów (domy na działce 73/1 w Dziecinowie, a przystanek kolejowy – na działce 73/5 (we wschodniej jej części), a nie na terenie obrębu geodezyjnego Warszówka. Kilkanaście „pierwszych” działek (numery od 1 do 15) w „naszym” obrębie geodezyjnym znajduje się na północ i częściowo nawet na wschód od przejazdu kolejowego pomiędzy peronami osobowego przystanku kolejowego.

  Linia kolejowa nr 12 ma być przebudowywana, ponoć w latach 2022 – 2025 (a więc za niedługo). Na stronie https://www.przegladpiaseczynski.pl/aktualnosci/remont-eselki-nabiera-tempa/ można znaleźć następującą informację odnośnie planów przebudowy linii skierniewicko-łukowskiej: „Przygotowaniem projektu przebudowy linii skierniewicko-łukowskiej zajmuje się firma Systra SA. Prace nad dokumentacją powoli dobiegają końca. Wykonawca chce złożyć wniosek o pozwolenie na budowę do końca roku. Wcześniej jednak musi uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia, w tym od samorządów, przez których terytoria przebiega linia.”

  Wniosek o pozwolenie na budowę (umożliwiające rozpoczęcie przebudowy LK 12) ma zostać złożony jeszcze w 2021 roku, więc jak najszybciej trzeba doprowadzić do tego, żeby w związku z tą inwestycją zmieniona została nazwa przystanku kolejowego w gminie Sobienie-Jeziory z Warszówka na Dziecinów (na nazwę zgodną z nazwą obrębu, na terenie którego znajduje się ów przystanek). Warszówka nie jest miejscowością gminną, w dodatku jest mniejsza od Dziecinowa zarówno pod względem liczby ludności, jak i wielkości obrębu geodezyjnego, Warszówka powstała też zdecydowanie później niż Dziecinów – dopiero w XIX w. (w 1827 r.).

  Na linii kolejowej nr 7 między Warszawą i Lublinem znajdują się przystanki Kołbiel i Garwolin, które leżą odpowiednio na terenach obrębów geodezyjnych: Karpiska i Wola Rębkowska, ale na wschód od owych przystanków (a więc bliżej zabudowy Kołbieli i Garwolina) znajdują się liczne zabudowania miejscowości Karpiska i Wola Rębkowska, należy też nadmienić, że Kołbiel jest miejscowością gminną, wyraźnie ludniejszą od Karpisk, a Garwolin jest siedzibą powiatu i gminy, miejscowością znacznie ludniejszą od Woli Rębkowskiej. W tych dwóch przypadkach można w pewien sposób uzasadnić nazwę przystanku kolejowego inną niż nazwa obrębu geodezyjnego, ale w przypadku Dziecinowa i Warszówki analogiczna sytuacja NIE zachodzi – Warszówka nie jest wsią gminną, Warszówka jest mniejsza od Dziecinowa, domy przy przystanku na terenie obrębu Dziecinów należą obecnie do Warszówki (a w Karpiskach liczne zabudowania znajdujące się bliżej Kołbieli niż przystanek o nazwie Kołbiel należą do wsi Karpiska, nie do Kołbieli).

  W związku z tym nawet nie tylko obecna nazwa przystanku kolejowego w gminie Sobienie-Jeziory, ale także przynależność domów przy tym przystanku kolejowym do sołectwa Warszówka, są krzywdzące dla sołectwa i miejscowości Dziecinów. Przynależność domów jest także bardzo istotna dla sołectwa Dziecinów, gdyż pojawienie się bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą z przystanku osobowego w północno-wschodniej części obrębu Dziecinów może sprawić, że okolica owego przystanku zacznie się intensywnie zabudowywać domami mieszkalnymi, które bardzo często znajdowałyby się na terenie obrębu Dziecinów, a nie obrębu Warszówka czy Warszawice. Dwa domy należące do Warszówki znajdujące się na terenie obrębu Dziecinów mogłyby stanowić „precedens” sprawiający, że dziesiątki nowych domów powstających w pobliżu przystanku kolejowego w Dziecinowie (obecnie nazywającego się Warszówka) nie miałyby adresu Dziecinowa, tylko należałyby do sołectwa (wsi) Warszówka (ewentualnie Warszawice – domy o adresach od Warszawice 1 do Warszawice 4 także leżą na terenie obrębu Dziecinów, ok. 1 km na południe od przystanku kolejowego), a nie do sołectwa (wsi) Dziecinów, mimo lokalizacji w obrębie geodezyjnym Dziecinów! Nasza wieś mogłaby w ten sposób stracić nawet setki mieszkańców! Sprawa jest zatem BARDZO WAŻNA dla miejscowości Dziecinów.

  Pozostawienie przystanku kolejowego w obecnym miejscu nie zmieni tego, że wielu mieszkańców Warszówki (zwłaszcza tych z północnej części tej wsi) będzie miało wyraźnie bliżej (w linii prostej) do przystanku kolejowego niż mieszkańcy Dziecinowa mający domy na zachód od DW 801. Na dodatek wzrośnie atrakcyjność pod względem komunikacyjnym (ze względu na bliskość przystanku kolejowego dającego bezpośredni dojazd do centralnych dzielnic Warszawy, Piaseczna, Góry Kalwarii) nie tylko wschodniej części Dziecinowa, ale także zachodniej części obrębu Warszówka, także tam będą mogły powstawać liczne nowe domy mieszkalne, obszar ten, pomimo nieleżenia w obrębie Dziecinów, będzie leżał naprawdę blisko przystanku kolejowego znajdującego się w Dziecinowie, wyraźnie bliżej niż zabudowania w sąsiedztwie DW 801 w Dziecinowie.

  Nie chciałbym, aby gmina Sobienie-Jeziory obciążona została kosztami zmiany nazwy przystanku kolejowego znajdującego się na jej terenie z Warszówka na Dziecinów. Nie chcę, żeby powtórzyła się sytuacja z gminy Końskowola (powiat puławski, województwo lubelskie), gdzie mimo przebudowy linii kolejowej z Warszawy do Lublina de facto bezsensownie nie zmieniono nazwy przystanku z „Pożóg” na „Końskowola” (przystanek ten w ogóle nie leży na terenie obrębu geodezyjnego Pożóg (dokładniej: ani na terenie obrębu Stary Pożóg, ani na terenie obrębu Nowy Pożóg) i niemal cały teren przystanku leży na terenie miejscowości gminnej Końskowola). W Internecie jest artykuł dotyczący sprawy z nazwą przystanku w Końskowoli: https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/lubelskie-jest-przystanek-pozog-bedzie-konskowola-97683.html. Czytamy w nim: „Gmina Końskowola zapłaci ponad 20 tysięcy złotych za zmianę nazwy przystanku na swoim terenie. Choć samorząd przegłosował uchwałę, ma żal do zarządcy infrastruktury o ignorowanie swoich wcześniejszych próśb w tej sprawie – podaje „Dziennik Wschodni”. PKP PLK twierdzi natomiast, że wniosek o zmianę nazwy wpłynął zbyt późno, by gmina mogła uniknąć dodatkowych kosztów.” Oznacza to, że gmina Sobienie-Jeziory powinna JAK NAJSZYBCIEJ, „wręcz natychmiast”(!) złożyć wniosek o zmianę nazwy przystanku z Warszówka na Dziecinów, aby w zatwierdzonym projekcie przebudowy linii kolejowej nr 12 pojawiała się już tylko „zgodna ze stanem faktycznym” nazwa Dziecinów, a nie „niepoprawna” nazwa Warszówka, zdecydowanie nie chcę obciążyć gminy Sobienie-Jeziory kosztami zmiany nazwy przystanku!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *