Pogoda jest dla bogaczy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU WNIOSKOW W RAMACH DZIAŁANIA 4.1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) RPO WM 2014-20

Wójt Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że do publicznej wiadomości została podana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Z uwagi na ustaloną kwotę alokacji dla konkursu w wysokości 10 mln euro, do dofinansowania zostało wybranychtylko 5 projektów z terenu województwa mazowieckiego.

Wniosek pn. Budowa instalacji prosumenckich w gminach Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel i Wilga złożony przez Gminę Osieck w partnerstwie z gminami Kołbiel, Sobienie-Jeziory i Wilga  został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej i merytorycznej, jednak z powodu braku środków finansowych znalazł się na liście projektów, które nie mogą zostać skierowane do dofinansowania.

Lista rankingowa wniosków złożonych w powyższym konkursie znajduje się na stroniehttps://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html

Może Ci się również spodoba

1 Odpowiedź

  1. Marta pisze:

    Przydatne informacje, dobry wpis. Dzięki serdeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *