ZADBAJ O ZDROWIE SWOJE I SĄSIADÓW

nie karm smogu!!!

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory, przypomina że od 1.07.2018 r. na Mazowszu obowiązuje bezwzględny zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach:

 1. Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
 2. Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
 3. Węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm
 4. Paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 % (np. mokrego drewna).

Zabronione jest również spalanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób zmieszany oraz surowców wtórnych.

Należy wybierać opał dobrej jakości.

Szczegółowe informacje są w uchwale antysmogowej dla Mazowsza:

https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html

Skutki długotrwałego narażenia na pyły zawieszone:

 • przedwczesne zgony, przede wszystkim związane z chorobami układu krążenia,
 • powikłania sercowo-naczyniowe, m. in. zawał serca i udar mózgu,
 • gorszy rozwój płuc oraz rozwój przewlekłych chorób układu oddechowego, np. astma u dzieci,
 • nowotwory,
 • negatywny wpływ okołoporodowy, np. zwiększona umieralność noworodków i niska masa urodzeniowa.

Skutkami zdrowotnymi krótkoterminowego narażenia są:

 • przedwczesne zgony, przede wszystkim związane z chorobami układu oddechowego i sercowo
  -naczyniowego,
 • zwiększona liczba hospitalizacji oraz przyjęć na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR), na skutek ostrych schorzeń układu sercowo-naczyniowego, tj. zawałów serca i udarów mózgu oraz w związku
  z powikłaniami oddechowymi, np. napadami astmy,
 • zwiększenie częstości występowania objawów takich jak kaszel, świsty oskrzelowe i duszności,
 • negatywny wpływ na płuca, zwłaszcza u dzieci i osób z chorobami układu oddechowego takimi jak astma.Najbardziej narażone na zwiększone ryzyko zdrowotne związane z ekspozycją na cząstki drobne i cząstki o większej średnicy są osoby ze schorzeniami układu sercowo naczyniowego i oddechowego (w tym z astmą), osoby
  w podeszłym wieku, dzieci oraz osoby uboższe. Jak wskazują wyniki badań, kobiety w ciąży, noworodki oraz pacjenci z pewnymi obciążeniami zdrowotnymi jak cukrzyca. Zanieczyszczenie powietrza wiąże się z niską wagą urodzeniową, liczbą poronień, wcześniactwem jak również częstością występowania wad wrodzonych u noworodków.

  Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będą prowadzić
  w szczególności:

  1. Straże gminne, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U.
   z 2016 r. poz. 706, z późn. zm.),
  2. Wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych, na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.),
  3. Policja, w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782,
   z późn. zm.),
  4. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 1688, z późn. zm.).

  W przypadku naruszenia przepisów uchwały przewidziano sankcje, które określa art. 334 ustawy POŚ. Stanowi on, że „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”, która zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń, wynosi od 20 zł do 5.000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli natomiast czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1.000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Do nakładania mandatów na podstawie art. 334 ustawy POŚ na gruncie aktualnego stanu prawnego uprawniona jest Policja oraz Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Może Ci się również spodoba

1 Odpowiedź

 1. Waldek pisze:

  Zimowym wieczorem w Dziecinowie jakie powietrze jest to nie muszę opisywać, ale warszawski smog to przy nim lekki dyskomfort. Jeżeli widzicie, że dziwnie i śmierdząco kopci się u kogoś z komina to nie wzywajcie od razu policji czy wojska tylko spokojnie porozmawiajcie z sąsiadem, żeby nie palił śmieciami czy materiałem drewnopochodnym jak płyty MDF. Te ostatnie są szczególnie trujące ze względu na zawarte w nich żywice i kleje, które w procesie spalania wydzielają bardzo szkodliwe toksyny, podobnie jak butelki PET czy PCV – cyjano czy chlorowodów. Jedna, trzy rozmowy z sąsiadem może więcej zdziałać niż straszenie donosem i grzywna 5 tys. zł. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *