Kategoria: Gmina Sobienie Jeziory

1

Pogoda jest dla bogaczy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU WNIOSKOW W RAMACH DZIAŁANIA 4.1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) RPO WM 2014-20 Wójt Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że do publicznej wiadomości została podana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu...